ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ІЗ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН

Форми та методи роботи з питань забезпечення розгляду звернень громадян

Виконавчі органи, органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності повинні в роботі із зверненнями громадян суворо керуватися Конституцією України, Законом України "Про звернення громадян" від 2 жовтня 1996 року № 393/96-ВР, Указом Президента України "Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення" від 13 серпня 2002 року № 700/2002 ; забезпечити створення необхідних умов для реалізації прав громадян на письмове звернення або особистий прийом та обов'язкове одержання обгрунтованої відповіді на нього; оперативно вживати заходів по суті порушених питань; виявляти та усувати причини, що породжують заяви та скарги громадян, вирішувати питання про відповідальність посадових осіб, з вини яких допущені порушення, бюрократизм та тяганина; аналізувати стан роботи із зверненнями громадян та інформувати про це населення; враховувати результати аналізу у практичній роботі; активно використовувати досвід проведення організації особистих прийомів безпосередньо на підприємствах, за місцем роботи та проживання.

Графік прийому громадян

Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення" від 13 березня 2002 року № 700/2002 поклав персональну відповідальність на керівників, інших посадових осіб обласних, міських, районних державних організацій, органів місцевого самоврядування за стан розгляду звернень громадян та організацію їх особистого прийому, обов'язкове і своєчасне повідомлення заявників про результати перевірки їх заяв і скарг.
Прийом громадян повинен проводитись у встановлені і доведені до відома громадян дні та години.
Графік прийому складається з таким розрахунком, щоб прийом здійснювався щоденно, а також у позаробочий час одною із посадових осіб, включених у графік.
Графік прийому вивішується в приміщенні установи, організації, підприємства незалежно від форм власності, доводиться до відома населення.

Реєстрація звернень громадян

Для реєстрації усних і письмових звернень використовуються журнали, форма яких встановлена додатками 1,2 до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян..., затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348. Журнальна форма реєстрації пропозицій, заяв і скарг та обліку особистого прийому громадян допускається в організаціях з річним обсягом надходження до 600 пропозицій, заяв та скарг, а також такою кількістю звернень громадян на особистому прийомі.

Організація прийому громадян

Прийом громадян проводиться в приймальній або в кабінеті посадової особи. Громадяни, які прийшли на прийом, реєструються в журналі. Реєстрацію проводить відповідальний працівник, на якого покладені обов’язки по роботі із зверненнями громадян. Графи бажано заповнювати з паспорта, або з інших документів, які посвідчують особу. Під час реєстрації з громадянами, які прийшли на прийом, проводиться попередня розмова з метою виявлення суті питання. Також уточнюється, до кого з посадових осіб чи органів уже звертався заявник і яке рішення було прийняте. Заявник повідомляє свою пропозицію, заяву або скаргу в усній чи письмовій формі і пред'являє, в разі необхідності, інші документи, які стосуються суті питання. Після розмови і ознайомлення з документами заявника посадова особа, яка веде прийом, приймає рішення по зверненню, при необхідності встановлює терміни розгляду і вирішення порушених питань:
- рішення про задоволення звернення. При цьому дається вказівка у письмовій чи усній формі відповідній посадовій особі про виконання в зазначені терміни необхідних і конкретних дій.
- рішення про передачу звернення для розгляду у відповідні компетентні органи: окремі підприємства, організації та установи незалежно від форм власності. В таких випадках посадова особа, яка проводить прийом пише резолюцію на зверненні заявника із вказівкою прізвища керівника, дії, які необхідно виконати, та термін виконання.
- рішення про відмову. При цьому заявнику повідомляються причини відмови, при необхідності - посилаються на закон або інші правові акти.
В окремих випадках допускається одночасний прийом декількох заявників (він можливий при умові, якщо про це просять самі заявники). Під час прийому групи заявників працівник, на якого покладені обов’язки по роботі із зверненнями, або інша посадова особа повідомляє керівнику, який веде прийом, зміст звернення. Керівник вислуховує представника, уповноваженого від групи заявників, або кожного заявника окремо і приймає відповідне рішення.
Після закінчення прийому відповідальна особа опрацьовує матеріали відповідно до вимог "Інструкції з діловодства за зверненнями громадян..." та доводить їх до виконавців.
Нормативна база
Закон України «Про звернення громадян»Закачати...
Указ Президента України Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядуванняЗакачати...
Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформаціїЗакачати...
Класифікатор звернень громадян, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 858Закачати...
Кiлькiсть переглядiв: 367