/Files/images/завантаження.jpg

Будь-яка людина, починаючи свій професійний шлях, відчуває труднощі, проблеми через відсутність необхідного досвіду. Становлення вчителя відбувається важче, складніше, ніж у представників іншої професії тому, що педагогічна освіта не гарантує успіх вчителю-початківцю. Щоб стати вчителем, недостатньо теоретичних програмних знань. Видатний педагог А.С.Макаренко вважав, щоб стати справжнім фахівцем, «потрібні синтез наукових знань, методичної майстерності та особистих якостей педагога, вміле володіння педагогічною технікою і передовими педагогічними досягненнями».
У структурі системи професійної підготовки педагогів особливої актуальності набуває післявузівська діяльність молодого вчителя, його адаптація до професії педагога.
Школа на сьогодні покликана створити умови для «забезпечення всебічного гармонійного розвитку людини як найвищої цінності суспільства». Знаменно, що Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки має звертає увагу не тільки на розвиток учня, але і учителя. Адже не новина, що виховати креативну, самодостатню людину під силу лише тим педагогам, які здатні не тільки передавати знання учням, але і сприяти розвитку і саморозвитку інтелектуальної, духовної, моральної сфер особистості.
Проблема педагогічного професіоналізму складна і багатоаспектна. Філософія, соціологія, психологія, педагогіка, акмеологія та інші гуманітарні і прикладні науки вивчають різні сторони формування педагогічного професіоналізму. Такий цілісний підхід продиктовано потребою школи у вчителі-професіоналі. Формування професіоналізму фахівця слід розглядати в єдності та взаємозв'язку, а його становлення, розвиток, удосконалення та самовдосконалення, відповідно, у процесі професійної діяльності.
Від того, як пройдуть перші роки вчителя-початківця, залежить стабільність педагогічних кадрів закладу та району, їх якісний склад, результативність навчально-виховного процесу в школі.
Положення про «Школу професійної адаптації молодого учителя»Закачати...
Календарне та поурочне плануванняЗакачати...
Як скласти поурочний планЗакачати...
МетодикаЗакачати...
ДокументаціяЗакачати...
Виховна роботаЗакачати...
Психологічний аспектЗакачати...
Кiлькiсть переглядiв: 313