/Files/images/bezpeka/images.jpg

Зростання масштабів техногенної діяльності сучасного суспільства, збільшення проявів руйнівних сил природи загострили проблеми, які пов’язані з безпекою населення, збереженням економічного потенціалу та навколишнього середовища в умовах надзвичайних ситуацій.
Зростає кількість жертв від наслідків надзвичайних ситуацій. Статистика показує, що гинуть люди не тільки під час промислових аварій, катастроф, стихійних лих, але і під час надзвичайних ситуацій, які виникають в повсякденному житті.
Аналіз причин втрат серед населення від наслідків аварій, катастроф і стихійних лих призводить до висновку, що більше ніж у 80 % такі втрати пов’язані з низьким рівнем професійної підготовки людини, її безвідповідальністю та невмінням правильно поводити себе в умовах надзвичайної ситуації.
Статистичні дані щорічних розподілів нещасних випадків в Україні, що сталися з дітьми, наслідки Чорнобильської катастрофи та інших надзвичайних ситуацій природного, техногенного та соціального характеру, їх вплив на здоров’я людини і стан навколишнього середовища викликали нагальну потребу навчання кожної людини внутрішньому відчуттю безпеки (небезпеки) в навколишньому середовищі та суспільстві, вмінню керувати своїми вчинками, діями, поведінкою. Системне вивчення найбільш вірогідних надзвичайних ситуацій, їх особливостей і можливих наслідків, навчання поведінки в таких умовах покликано підготувати людину до вибору правильного рішення для виходу з надзвичайної ситуації з найменшими втратами. Така підготовка повинна носити безперервний характер на всіх етапах життєдіяльності людини.
У наш час актуальною проблемою є формування здорового способу життя підростаючого покоління. Події, які відбуваються в країні, призвели до значного зростання дитячої злочинності, проституції, наркоманії, алкоголізму. Крім того, збільшилася кількість проявів руйнівних сил природи, промислових аварій і катастроф, небезпечних ситуацій соціального характеру. Відсутність навичок правильної поведінки в повсякденному житті, в різних небезпечних ситуаціях негативно відобразилася на стані здоров’я багатьох дітей.
У такому разі зростає роль і відповідальність загальношкільних та позашкільних навчальних закладів у підготовці учнів з питань, які відносяться до безпеки життєдіяльності.

Про проведення заходів щодо протидії тероризму

Про забезпечення безпечних умов перебування та збереження матеріальних цінностей у навчальних закладах міста

Модель організації діяльності ДНЗ щодо попередження дитячого травматизму

Профілактика дитячого травматизму в школі

Про порядок обліку та розслідування нещасних випадків, що сталися з учнями та вихованцями навчальних закладів

Методичні рекомендації щодо профілактики травматизму на уроках основ здоров’я та у виховній роботі загальноосвітніх навчальних закладів.

Кiлькiсть переглядiв: 130